CC2020

Onze organisatie wil tegen 2020 een tastbare maatschappelijke verandering bewerkstelligen waar het draait om de toegang tot producten en diensten en niet om het bezit ervan. Een online gebeuren met een ecologisch verantwoord doel koppelen aan echt sociaal contact maakt onze visie volledig.

Onze missie bestaat erin om online platformen te ontwikkelen rond het thema van collaboratieve consumptie. Platformen die enerzijds gebruik maken van de technologische mogelijkheden van vandaag maar anderzijds ook sociaal contact tussen de gebruikers tot gevolg hebben. Online platformen die gebruiksvriendelijk en ook toegankelijk zijn voor iedereen verbonden aan onze specifieke klanten waaronder gemeenten, organisaties en bedrijven vallen.

Hoe werken wij?
De eerste stap is steeds een verkennend gesprek met de klant. In dit verkennend gesprek wordt er hoofdzakelijk geluisterd naar de ideeën en de noden van de klant. Indien beide partijen elkaar vinden zal er overgegaan worden tot de opstelling van een model van overeenkomst. Voor de start van ieder project worden steeds de samenwerkingsmogelijkheden met reeds bestaande initiatieven onder de loep genomen. Verder bevat het uiteindelijke model van overeenkomst een duidelijk plan van aanpak waarin overlegmomenten en evaluatiecriteria waaraan het platform in kwestie zal worden getoetst in opgenomen worden. Het succes hangt in grote mate af van de betrokkenheid en het permanent in vraag durven stellen van de werking van het platform in kwestie.

Wat bieden we aan?
Momenteel beschikken we over een aantal standaard platformen die gericht zijn op het ruilen en weggeven van spullen. Het gaat om standaard platformen die steeds aangepast kunnen worden aan de noden van de klant.

Contact opnemen?
Hebt u vragen of een concreet project voor ogen dan kan u in eerste instantie terecht bij onze projectbegeleider Kevin Vandersmissen. 
T: +32 (0)476 52 80 32
E-mail:  Kevin@cc2020.be